V nabídkách na šicí stroje se často objevuje informace o tom, umí-li šicí stroj šít knoflíkovou dírku. Funkce knoflíková dírka je již dnes součástí funkcí pro šicí stroje celkem běžně, což ale neznamená, že se funkce knoflíková dírka co šicí stroj neliší. Na trhu se objevují šicí stroje s dvěma druhy knoflíkových dírek, takže známe šicí stroj s jednokrokovou neboli též automatickou knoflíkovou dírkou a šicí stroj s poloautomatickou či čtyřkrokovou knoflíkovou dírkou. Z názvů je patrný základní rozdíl mezi oběma druhy. Zatímco jednokroková knoflíková dírka vyšije knoflíkovou dírku v jednom kroku, poloautomatická ji vyšije v krocích dvou. Pojďme se podívat na obě knoflíkové dírky blíže.

Šicí stroje s jednokrokovou automatickou knoflíkovou dírkou

Šicí stroje vybavené jednokrokovou automatickou knoflíkovou dírkou ji vyšijí automaticky po nastavení příslušné volby na voliči. Žádná další volba zpravidla není vyžadována, i když jednotlivý šicí stroj může mít jiný způsob nastavování knoflíkové dírky.

Při šití knoflíkové dírky je dobré nejprve křídou označit místo, kde dírka bude vyhotovena. Šicí stroje mají pro tuto funkci zvláštní patku, kterou je nutné použít. Takže po nasazení patky ji spusťte na značku, která na látce označuje místo budoucí dírky. V návodu pro šicí stroj si přečtěte, kterou stranou šicí stroj šití knoflíkové dírky začne, a tomu přizpůsobte umístění látky v šicím stroji. Po nastavení patky do žádoucí pozice šicí stroj spusťte.

Patka pro přišívání knoflíků

Patka pro přišívání knoflíků

Šicí stroj začne knoflíkovou dírku vyšívat. Šicí stroj postupně vyšije všechny čtyři strany knoflíkové dírky. Po skončení šití je nutné zabezpečit švy dírky proti párání. Toho lze docílit po obšití dírky otočením látky o 90° proti směru hodinových ručiček a následným několinásobným prošitím předního lemu přímým stehem.

Výrobu knoflíkové dírky dokončíte jejím proříznutím. Nejprve je důležité zajistit konce dírky pomocí špendlíků, a potom už můžete dírku proříznout prořezávačem.

Šicí stroje se čtyřkrokovou poloautomatickou knoflíkovou dírkou

Šicí stroje se čtyřkrokovou poloautomatickou knoflíkovou dírkou šijí, jak je uvedeno výše, knoflíkovou dírku ve čtyřech krocích. Takový šicí stroj tedy obšije každou ze stran knoflíkové dírky zvlášť, a proto před každým krokem je nutné šicí stroj nastavit na šití požadované strany knoflíkové dírky.

Co se týče úpravy látky před obšitím, postup je podobný jednokrokové knoflíkové dírce. Nejprve je nutné vyznačit umístění a délku dírky na látku. Změřte si průměr knoflíku a k této hodnotě přidejte alespoň 0,3 cm (v případě tlustých knoflíků přidejte i více). Potom udělejte značku na látku a na šicí stroj nasaďte patku pro šití knoflíkových dírek.

Patka pro šití 4-krokové knoflíkové dírky

Patka pro šití 4-krokové knoflíkové dírky

Látku do šicího stroje umístěte podle návodu k šicímu stroji, opět záleží na tom, kterou stranou šicí stroj vyšívání dírky začíná. Začíná-li šicí stroj šít pravou stranu dírky ve směru ke švadlence, potom šicí stroj vyžaduje umístění látky vzdálenějším koncem značky. A nyní už začíná samotné obšívání.

Pro šití knoflíkové dírky nejprve nastavíte volič na pozici 1 (opět blíže popsáno v návodech), až šicí stroj vyšije první stranu, nastavíte volič na šití druhé strany, a tak obšívání a nastavování pokračuje, až šicí stroj vyšije všechny čtyři strany knoflíkové dírky.

Po ukončení obšívání je nutné vyšít ještě závorkové stehy. Následně vytáhněte látku ze šicího stroje a svažte k sobě horní a spodní nit. Nakonec prořízněte knoflíkovou dírku tak, aby nedošlo k poškození vyšitých stehů.

Několik doporučení

Závěrem nabízíme několik doporučení. Než začnete obšívat knoflíkovou dírku, je dobré vyzkoušet obšívání na kousku látky. Toto má několik výhod. Před samotným „ostrým“ obšíváním si vyzkoušíte obšívání „nanečisto“, a tak budete vědět co a jak. Dále je obvykle možné upravit délku a hustotu stehu, takže tato zkouška rovněž slouží pro kvalitnější nastavení. Budete-li knoflíkovou dírku obšívat na měkkých látkách, je vhodné ji podložit zpevňující látkou.

Nabídka na šicí stroje

Jestliže se zajímáte o šicí stroje vybavené funkcí šití knoflíkové dírky, navštivte kategorii Šicí stroje Lucznik na našem internetovém obchodě, kde je nabídka na šicí stroje šijící knoflíkovou dírku.