Šicí stroj, stejně jako každý jiný stroj, vyžaduje péči a údržbu, jestliže chceme, aby nám dlouho dobře sloužil. Ať už šijeme pravidelně a velmi často, nebo naopak šijeme pouze příležitostně, vždy se nám vyplatí o šicí stroj dobře pečovat a tak ochraňovat naši investici před nežádoucím poškozením.

Naprosto nejlepší postup, jak pečovat o šicí stroj, je vždy uveden v manuálu, který má šicí stroj v balení a je pro daný šicí stroj určen. Někdy se však může stát, že manuál k dispozici není. Například jsme ho někam založili, anebo je šicí stroj staršího data výroby a manuál už prostě nemáme. Pro tyto případy je zde náš obecný návod, jak pečovat o svůj šicí stroj.

Odpojte šicí stroj od elektřiny

Před zahájením čištění nebo olejování nezapomeňte šicí stroj odpojit od napájení. Obvykle stačí vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky. Tento krok jednak zajistí vaši bezpečnost při provádění údržby, a navíc též chrání šicí stroj samotný.

Vytáhněte látku a nit

Látky, které jsou vloženy na stehové desce, je před zahájením údržby vždy nutné vytáhnout. To stejné platí i pro nitě. Látky mohou spolu s nitěmi při provádění údržby vytvořit jakési neidentifikovatelné těleso, tzv. cupaninu, a tím by se mohl šicí stroj poškodit.

Následně odkryjte všechna místa v okolí šicího mechanismu, která je možné odkrýt. Odtud odstraňte všechny kusy nití a látek, které zde najdete. Za pomoci čistícího kartáčku, který je součástí balení šicího stroje, vymeťte kousky tkanin ze všech štěrbin a skulin. V žádném případě nezanechávejte zbytky tkanin pod cívkou a člunkem.

Očistu okolí šicího mechanismu doporučujeme provádět vždy po skončení šití. Díky tomu bude šicí stroj připraven k šití vždy, když ho budete potřebovat.

Olejování a olej pro šicí stroj

Olej pro šicí stroj není ledajaký olej, který můžete vzít například z garáže. Olej pro šicí stroj je jasně bílý, a pokud se chystáte šicí stroj promazat, vždy se předsvědčte, že máte ten správný olej, který je určený pro mazání šicích strojů. Při mazání šicího stroje je třeba podle uživatelské příručky zanést olej na ta místa, která jsou pro olejování určena. Starší šicí stroje mohou mít tato místa označena.

Až olejování skončíte, vezměte kousek staré látky a cvičně zkuste ušít několik stehů. V průběhu zkušebního chodu se olej dostává na ta místa šicího stroje, kde ho je zapotřebí. Při tom však může dojít k úniku oleje, který ovšem odkape pouze na nepotřebný kousek látky. Pokud byste takový zkušební chod šicího stroje neprovedli, mohl by se váš výrobek poškodit.

Olejování neslouží pouze k promazání šicího stroje, ale zároveň představuje účinnou prevenci proti korozi. Koroze se vytváří velmi rychle ve vlhčím prostředí, avšak pro vznik koroze je dostatečná i standardní vlhkost vzduchu.

Šicí stroj potřebuje dotažené šrouby

Při čištění a olejování šicího stroje uvidíte hodně šroubů a úchytek. Na tyto šrouby a úchytky dávejte pozor. Pokud zjistíte, že jsou uvolněné nebo dokonce chybí, obraťte se na opravnu šicích strojů, kde tyto šrouby dotáhnou, vymění nebo do šicího stroje dají nové. Dotažení šroubů v šicím stroji může vypadat jednoduše, avšak všechny tyto části jsou přesně seřízené, aby šicí stroj podával správný výkon. Jakákoliv manipulace s částmi šicího mechanismu, která je nad rámec uživatelské údržby, může způsobit závažné škody, které odstraní jen nákladná oprava.

Elektrický kabel

Na elektrický kabel musíme dávat zvlášť pozor. Je zapotřebí věnovat důkladnou pozornost izolaci, není-li někde porušená nebo poškozená. Jestliže najdete nějakou závadu na izolaci vnějšího elektrického vedení (mezi šicím strojem a zásuvkou nebo mezi šicím strojem a pedálem), je zapotřebí kabel vyměnit, v případě závažnějších poruch je nutné využít služeb odborníka.

Péče o šicí stroj se vyplatí

V každém případě doporučujeme provádět pravidelnou očistu a údržbu šicího stroje. Při údržbě a očistě rozhodně dbejte na rady uživatelské příručky, s jejíž pomocí se vyhnete případnému poškození šicího stroje, ke kterému by mohlo dojít při nesprávném či nešetrném postupu. Pravidelná a správně prováděná údržba šicího stroje se vyplatí, protože pomáhá šicí stroj udržovat dlouhou dobu ve schopnosti podávat kvalitní výkony, což může prodloužit jeho životnost.