Dnes již všichni považujeme za zcela samozřejmé nakupování cenově přijatelného oblečení v obchodech. Ne vždy však pořízení nového oblečení bylo tak jednoduché jako dnes. Dříve se každé oblečení muselo šít a zpracovávat ručně, jakýkoliv jiný způsob výroby oděvu nebyl možný. Když Elias Howe vynalezl šicí stroj, přinesl tak obrovskou změnu do života mnoha lidí, jelikož od té doby se výroba oděvů stala levnou a rychlou záležitostí a oblečení se stalo dostupnějším než kdykoliv dříve.

9. července 1819 se ve Spojených státech Amerických v městečku Spencer narodil Elias Howe, vynálezce šicích strojů. Eliase Howea si historie pamatuje jako šikovného konstruktéra, nadaného vynálezce a také – jak náš příběh ukáže – jako ne právě schopného obchodníka. Elias Howe vyrůstal v rodině zemědělce ve státě Massachusets. Jelikož se od dětství hodně zajímal o mechaniku, nastoupil v 16 letech do dílny, která se zabývala opravami a výrobou nejrůznějších strojů.

První kontakt Eliase Howea a šicího stroje

Shodou okolností právě v této dílně se Elias Howe setkal poprvé se šicím strojem. Šicí stroj byl snem mnoha konstruktérů. A kde jaký konstruktér si přál šicí stroj vynalézt. Majitel dílny, v níž Elias Howe pracoval, Howeovi vyprávěl o tomto snu všech konstruktérů dlouhé příběhy. Nebylo těžké pochopit, že okamžik, kdy do dílen přijde šicí stroj, může přijít co nevidět. Výroba oblečení byla již v té době v pokročilém stádiu mechanizace. Prakticky lze říci, že všechny části výroby oblečení byly zmechanizované kromě jediné – práce lidských rukou s jehlou a nití.

Šicí stroj a bádání

Vyprávění dílenského mistra zanechalo v Howeovi hlubokou stopu. Pod vlivem tohoto příběhu se rozhodl i Elias Howe přijmout vynalezení šicího stroje za svůj úkol, a začal na něm usilovně pracovat. Nejprve našel sponzora, který mu zaplatil výdaje i prostory a nechal ho bádat, experimentovat a zkoušet vynalézt šicí stroj. Jeho snaha vynalézt šicí stroj však dlouho nebyla korunována úspěchem. Náš vynálezce se zastavil u problému s nití, která se neustále trhala. Howe si nevěděl rady. Zkoušel různé úpravy, hledal nové možnosti a cestičky, jak zabránit trhání niti, ale při každém dalším pokusu se neúspěch opakoval – nit se přetrhla. V čem jen mohl být zakopaný pes?

Elias Howe pro svůj šicí stroj používal jehlu s otvorem na nit ve své horní části. Dodnes jsou takto upraveny jehly pro ruční šití. Příběh o tom, jak Elias Howe přišel na úpravu jehly pro jeho šicí stroj, vypadá spíše jako z pohádky, a šicí stroj na první pohled vůbec nepřipomíná.  Jednou v noci se Howeovi zdál sen… A v tom snu Howe spatřil bojovníka s kopím. Bojovníkovo kopí však nebylo zcela běžným kopím, které lze vidět na obrázcích knih o lidech z divočiny. Ne, kopí bojovníka ve snu Eliase Howea vypadal zcela jinak. Eliasi Howeovi bylo jasno ihned v okamžiku, kdy ono zvláštní kopí spatřil. Když se Howe probudil, věděl, kde je zakopaný pes, a jak celý problém vyřešit. Bojovníkovo kopí ve snu mělo na své špici zvláštní otvor. A to bylo přesně ono… jehla pro šicí stroj nemůže mít svůj otvor v horní části jehly, ale musí ho mít na spodu ihned za svou špicí. A tak se zrodil šicí stroj…

Skutečně první šicí stroj?

Některé technické objevy uskutečně Howem byly v dané době již známy. Howe ve skutečnosti bádal v době, kdy první šicí stroje již byly na světě. Například v roce 1826 byl patentován šicí stroj Američanu Henrymu Lyemovi. Toho se Howe nelekal, neboť se svými objevy se Elias Howe dotkl mnohem vzdálenějších obzorů… Čím byl šicí stroj Eliase Howea tak výjimečný?

Šicí stroj Eliase Howea měl několik prvků, které ho odlišovaly od ostatních, v té době již existujících šicích strojů. Howeův šicí stroj především šil zvláštním stehem. Jeho steh byl dvojitý prošívací. Dalším pozoruhodným znakem Howeova šicího stroj byl člunek a podavač. Pozoruhodná byla rovněž rychlost. 300 stehů za minutu, to byl výkon doslova nevídaný! Díky své rychlosti šicí stroj Eliase Howea mohl nahradit práci několika švadlen.

Patent na šicí stroj

V roce 1846 Elias Howe získal na svůj šicí stroj patent. Na nic nečekal a velice rychle šicí stroj představil veřejnosti v jedinečné soutěži. Šicí stroj nebyl dokonalý a měl svoje problémy, získal obrovskou pozornost veřejnosti. Úspěch měl Elias Howe zřejmě zajištěn…

Kdo by čekal, že se Eliasi Howeovi podařilo vyvolat vlnu zájmu a jeho šicí stroje šly na dračku, velice se mýlí. Je známo, že právě vstup na trh se Eliasi Howeovi a jeho šicím strojům ve skutečnosti vůbec nevydařil. Již v té době bylo zapotřebí, aby prodejce uplatňoval dobrý prodejní postup. A ten Elias Howe neměl. Za svůj šicí stroj dokonce žádal částku 300 dolarů, a na tu dobu to byla částka vstkutku nepředstavitelná. Nu což, když je vysoká cena, vždy se daného zboží prodá méně než při nízké ceně. O přemrštěnosti Howeovy ceny však svědčí i další fakt. Nejen že se Eliasi Howeovi v obchodech vůbec nedařilo, ale díky vysoké ceně neprodal vlastně vůbec žádný šicí stroj.

Šicí stroj a neúspěch v obchodě

Tři roky usiloval o úspěch v obchodě. Za celé tři roky však nic neprodal: „Šicí stroj je to úžasný. Šije rychle a také dobře. Pozoruhodný vynález. Nezlobte se, ale ta cena… To prostě nejde“. Kolikrát podobné věty Elias Howe slyšel v průběhu těchto tří let? Po neúspěších v Americe se rozhodl zkusit štěstí ve Starém světě. Elias Howe zamířil do Anglie. Avšak jeho šicí stroj neuspěl ani v Anglii. V roce 1848 se tak Elias Howe vrátil do Spojených států jako velmi chudý muž.

Po svém návratu zjistil jednu šokující věc. V té době se objevil jistý Isaac Singer, který spolu se skupinou obchodníků prodával s velkým úspěchem šicí stroje. Přes vyšší kvalitu, kterou Singerův šicí stroj měl ve srovnání s Howeovým šicím strojem, bylo zjištěno, že Singerův šicí stroj prakticky kopíruje Howeův patentovaný systém. Pod tlakem událostí se Elias Howe pustil do táhlého soudní sporu, kvůli kterému musel zastavit farmu jeho otce.

Šicí stroj a soudní pře

Soudní jednání bylo náročné a dlouhé. V jeho průběhu však vyšla najevo další podivuhodná věc. Soud zjistil, že ani Howeův patent není úplně původní. Walter Hunt, který se proslavil coby vynálezce spínacího špendlíku, objevil již v roce 1833 systém pro šicí stroj, ze kterého vycházel Howeův koncept. Byl tedy Elias Howe jen šikovný podvodník? Soud se k tomuto názoru nepřiklonil a nakonec uznal nároky Eliase Howea. Isaac Singer musel Howeovi zaplatit 15 tisíc dolarů jako náhradu za ušlé zisky, a navíc mu musel začít vyplácet podíl z každého prodaného šicího stroje.

Další život Eliase Howea

Elias Howea do dějin textilního průmyslu nezapsal jen šicí stroj. V roce 1851 získal patent na automatický souvislý zapínač šatů. Nejednalo se o dnešní zip, avšak o zcela odlišný mechanismus, který však dokázal plnit svou funkci velmi dobře. Díky svým vynálezům Elias Howe zbohatl a když v roce 1867 zemřel, zemřel jako bohatý muž.