Pokud chcete rozšířit možnosti šití, které poskytuje domácí šicí stroj, je dobré se již při výběru šicího stroje zaměřit především na ty značky, které pro své šicí stroje nabízejí dokoupitelné příslušenství. Nabídka příslušenství může být pestrá a různorodá, zpravidla však platí, že jednoduché příslušenství dokáže jednoduše a rychle rozšířit možnosti výkonu domácího šicího stroje.

Tyto možnosti se týkají především ozdobného šití. Za pomoci řady nejrůznějších zařízení lze pro šicí stroj zajistit různé dekorativní funkce. Jako příklad může posloužit např. dvojjehla.

Příslušenství pro šicí stroje – dvojjehla

Dvojjehla patří mezi jednoduché, avšak velmi praktické příslušenství pro šicí stroje, neboť dokáže výrazně zvýšit estetickou hodnotu domácích výrobků. Dvojité vzory, které dvojjehla dokáže vyšít, opravdu udělají velmi dobrý dojem. Dvojité vzory vyšívá dvojjehla díky dvěma hrotům, kterými je vybavena oproti běžným jehlám s jedním hrotem. Při nákupu dvojjehly si však vždy dejte pozor, je-li šicí stroj, pro který dvojjehlu kupujete, vybaven možností užití dvojjehly. Především je nutné mít pro dvojjehlu dva držáky špulek, neboť dvojjehla potřebuje pro šití dvě nitě, a tudíž i dvě špulky. Pokud šicí stroj nemá dva držáky špulek, patrně pro šití s dvojjehlou není určen. Bližší informaci naleznete v popisu každého šicího stroje. Chcete-li vidět, jak taková dvojjehla vypadá, navštivte stránku Dvojjehla – Lucznik.

Dvojjehla

Dvojjehla

Patky pro šicí stroje

Dalším mimořádně šikovným příslušenstvím pro šicí stroje, jsou šicí patky. Existuje opravdu mnoho druhů šicích patek, a každý druh je určen k jiné šicí operaci. Patky pro šicí stroje buď usnadňují některé šicí operace, nebo je přímo umožňují, což znamená, že bez příslušné patky danou operaci nelze provést. Při výběru šicí patky tedy zvažte, co přesně od šicí patky očekáváte, a tomu přizpůsobte svůj výběr. Pokud se chcete blíže seznámit s šicími patkami, navštivte stránku Příslušenství pro nové šicí stroje Lucznik.

Sada 10 patek

Sada 10 patek