Prádlový steh, jinak také steh na prádlo, patří mezi stehy, které nabízí šicí stroj 834 Basia. Tento steh se využívá při šití některých měkkých látek.

K čemu slouží prádlový steh

Prádlový steh je určen pro šití švů a obnitkovávání tenkých měkkých látek v jednom kroku. Prádlový steh dokáže rovněž vytvářet na prádle či jiném jemném oděvu jemný mušličkový lem.

Patka na prádlový steh

Patka na prádlový steh

Prádlový steh a jeho druhy

Rozlišují se dva druhy stehu na prádlo. Normální steh vypadá jako rovnoramenný trojúhelník s úzkou základnou, zatímco steh na prádlo se čtyřmi body připomíná svým vzhledem rovnoramenný lichoběžník. Tento typ stehu připomíná též mušličkový steh.

Šev a obnitkování v jednom chodu

Při vytváření švu a obnitková naráz se přiloží látky lícem k sobě a položí se pod šicí patku. Při umístění látky pod šicí patku je třeba dbát na to, aby se klikatá část stehu šila přesně přes neupravený okraj.

Šicí stroj Lucznik 834 Basia

Prádlový steh je zařazen mezi stehy, které nabízí šicí stroj Lucznik 834 Basia. Tento šicí stroj je určený do každé domácnosti a je vybaven kufříkem, pro bezpečný transport a uložení v domácnosti v případě, že šicí stroj není používán. Šicí stroj Lucznik 834 Basia má 30 šicích programů, 26 stehů, kyvný CB chapač, volné rameno, ořez nitě a další užitečné funkce.

Šicí stroj Lucznik 834 Basia

Šicí stroj Lucznik 834 Basia