Pokud nechcete, aby se Vám ostřižený okraj látky po šití třepil, je třeba okraj látky zrubu začistit, nejlépe overlockovým stehem. Na šicím stroji, který nemá overlockový steh, je třeba nejprve ušít rovný šev a následně nůžkami ostříhnutý materiál  tzv. „oentlovat“ klikatým stehem (hovorově je nazýván klikatý steh „entl“).
Novější typy šicích strojů mají overlockový steh (otevřený, uzavřený nebo další varianty), který obnitkuje materiál lépe než klikatým neboli entlovací stehem a má navíc tu výhodu, že nemusíte šít 2x (1x rovně a 1x klikatě), ale pouze 1x. Při šití overlockového stehu na šicím stroji stroj rovnou šije steh rovný, který spojuje obě látky k sobě, a současně materiál i obnitkovává (1x rovně, 1x doprava atd.). Pro většinu materiálů, především tkaných, to je plně dostačující. Pro některé pleteniny je také dostačující, ale ne pro všechny.

Overlockové stehy šicího stroje

Pokud je pletenina pružná a také pokud je citlivá na utíkání oček, pak nebude overlockový steh na šicím stroji stačit. V tom případě bude nutný stroj overlock, který má zpravidla 4 nitě a 2 jehly a také je u overlocku díky diferenciálu možno regulovat pružnost stehu. U šicího stroje zůstane overlockový steh pevný a pružnost stehu není možno dost dobře regulovat. To znamená, že např. sportovní dresy, plavky, zimní roláky, pletené svetry, hodně pružná tričkovana apod. vyžadují šití na stroji overlock. Záleží na konkrétním materiálu.

Pro většinu zákazníků, kteří si prozatím nemohou z nejrůznějších důvodů dovolit koupit druhý stroj overlock anebo by ho dostatečně nevyužili,  je však již overlockový steh šitý na šicím stroji velkým přínosem.
Zásadním rozdílem a pro snadnější pochopení: šicí stroj má 1 jehlu a 2 nitě (horní a spodní), zatímco overlock má 2 jehly a zpravidla 4 nitě, to znamená, že obnitkování na stroji overlock bude mnohem dokonalejší. Overlock má navíc diferenciál, kterým můžete steh navolnit či utáhnout dle požadavku a pružnosti mateirálu. Overlock má navíc proti šicím strojů 2 nože (horní a spodní), které mohou oříznout přebytečný materiál. Šicí stroj nemá ani diferenciál ani nože. Pouze určité výjimky – novinky mezi šicími stroji – mají nůž a mohou materiál oříznout, jako např. model Lucznik 888 Izabella II.