Šicí stroje užívají dvě různé nitě pro tvorbu stehů. Jednu nit přivádí jehla, když se pohybuje směrem dolů, a druhou nit přivádí člunek, když se jehla pohybuje směrem nahoru do původní polohy.

Člunek

Člunek si lze představit jako malou cívku, na které je navinuta nit. Člunek je umístěn ve spodní částí šicího stroje pod jehlou. Nit se musí navinout na cívku před začátkem šicí. Elektrické šicí stroje jsou obvykle vybaveny funkcí navíjení niti na cívku.

Člunek

Člunek

Jak jsou člunky uloženy

Člunky se ve starších šicích strojích vkládají ze strany a obvykle jsou uloženy uvnitř malé kovové skříňky, která pomáhá ovládat napětí niti. Moderní šicí stroje užívají zásuvný člunek (drop-in), který se vkládá zhora.